pátek, 19 březen 2021 16:03

1/2 stavby rodinné rekreace č.e. 73, Dolní Žukov

Vyhlašuji výběrové řízení na prodej majetku zůstavitele, kterým je:
• podíl ideální 1/2 na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 478 pro kat. území Dolní Žukov, obec Český Těšín, a to na stavbě rodinné rekreace č.e. 73 postavené v části obce Dolní Žukov na pozemku parc.č. 28/2 (pozemek zapsán na LV č. 3055), na veškerém příslušenství a součástech, jehož jste spoluvlastníkem, a to min. za cenu 60.000,-- Kč;
• šatstvo, obuv zůstavitele, v obvyklé ceně 0,- Kč.

Veškeré podrobnosti a podmínky naleznete v přiložené listině.

Naposledy změněno pátek, 19 březen 2021 16:11

Adresa a doprava

Pražská 127/10
737 01 Český Těšín

Naleznete nás v Českém Těšíně přímo na rohu Pražské a Štefánikovy ulice, jen pár metrů od náměstí ČSA.

Pokud za námi přijedete autem, můžete zaparkovat přímo na Pražské ulici nebo na náměstí ČSA.

Pokud pro svou návštěvu zvolíte dopravu autobusem, můžete využít zastávek v blízkosti kanceláře:
Český Těšín, aut.st. nebo vlakové nádraží.

Kontakty

Kontaktujte nás

Search